27 C
Ho Chi Minh

CANH THƠM CÁ NGỪ

CANH CÁ LÓC LÁ GIANG

MÌ XÀO XÁ XÍU

GỎI BÒ LÁ CHANH

SALAD BẮP TRỘN TÔM

CÁ ĐỐI KHO THƠM

BÚN ỐC

SUSHI

HỦ TÍU MỰC