27 C
Ho Chi Minh

MỰC NÉ

GAN GÀ XÀO CHUA NGỌT

CANH CÁ LÓC LÁ GIANG

SALAD BẮP TRỘN TÔM

HỦ TÍU MỰC

MÌ XÀO XÁ XÍU

CANH CHUA NẤU CÁ HỒI

MỀ GÀ KHO THƠM

CÁ CHÉP NẤU BUNG

SUSHI

TÔM NƯỚNG MỠ CHÀI