27 C
Ho Chi Minh

CANH CÁ LÓC LÁ GIANG

MỰC NÉ

HỦ TÍU MỰC

SALAD BẮP TRỘN TÔM

MÌ XÀO XÁ XÍU

TÔM NƯỚNG MỠ CHÀI

CÁ CHÉP NẤU BUNG

MỀ GÀ KHO THƠM

SUSHI

GỎI BÒ LÁ CHANH

CƠM HẾN TRỘN