27 C
Ho Chi Minh

GAN GÀ XÀO CHUA NGỌT

CANH CÁ LÓC LÁ GIANG

SALAD BẮP TRỘN TÔM

MÌ XÀO XÁ XÍU

BÚN ỐC

HỦ TÍU MỰC

CANH CHUA NẤU CÁ HỒI

BÁNH GIÒ TRỨNG CÚT

MỀ GÀ KHO THƠM

SUSHI

TÔM NƯỚNG MỠ CHÀI

CÁ CHÉP NẤU BUNG

GỎI BÒ LÁ CHANH

CÁ ĐỐI KHO THƠM