27 C
Ho Chi Minh

MỰC NÉ

BÚN ỐC

CANH CÁ LÓC LÁ GIANG

SALAD BẮP TRỘN TÔM

MÌ XÀO XÁ XÍU

HỦ TÍU MỰC

CANH CHUA NẤU CÁ HỒI

MỀ GÀ KHO THƠM

SUSHI

CÁ CHÉP NẤU BUNG

TÔM NƯỚNG MỠ CHÀI